Ingen Landstingsmedlemmer i storkommunerne!

Det vrimler med Landstingsmedlemmer til det kommende valg til det nye storkommunerne, ikke mindst i den kommune Vest/Øst-kommune, hvor hele 10 landstingsmedlemmer stiller op.

Vi har allerede i det hidtidige kommunalbestyrelser oplevet mangel på en nødvendig sammenhæng og kontinuitet når der har siddet landstingsmedlemmer i bestyrelserne, og at forskellige initiativer ligesom fuser ud og forsvinder i den blå luft, når Landstingsmedlemmer har for meget fravær fra kommunalbestyrelsesarbejdet som følge af deres politiske arbejde i Landstinget.

Dette forhold vil i tilfælde af at landstingsmedlemmer bliver valgt ikke blive bedre i det nye storkommuner, ikke mindst når man har for øje at der vil være et omfattende arbejde forbundet med opstarten af de storkommuner der vil kræve fuld indsats fra det nye medlemmer.

Derfor er det nødvendigt at hvis storkommunerne skal blive en succes og få den bedste start at de nye medlemmer i de enkelte bestyrelser kun beskæftiger sig med dette arbejde uden andre politiske ben.

Derfor har vælgerne krav på at vide allerede nu hvad det opstillede landstingsmedlemmer til storkommunevalget agter at stille op med deres politiske mandat i Landstinget.

I anstændighedens navn har vælgerne krav på at vide om den landstingsmedlem (hvis man altså vil stemme på et landstingsmedlem) man har i tankerne reelt vil kunne påtage sig det store arbejde, der venter, om pågældende kun er med på stemmelisten blot for at hente stemmer eller om pågældende allerede har tænkt sig at forlade sit politiske mandat i landstinget.

Som nævnt så venter der et tungt, stort og vanskeligt arbejde i det nye storkommuner, der vil kræve et helhjertet indsats fra det nye medlemmer!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s