Kangia/Kitaa – DIA – Naligiinnata!

Featured

Kangia/Kitaani ikaarsaariarnermut ataatsimiititaliami 1. januar 2009 kommunalbestyrelsinngortussami suleqatigiinniat marlunngornermi 29. april 2008 suleqatigiissutissaminnik atsioqatigiipput.

Isumaqatigiissut uani kalaallisut uanilu qallunaatut aaneqarsinnaavoq.

Tamanna tunngavigalugu Kangia/Kitaani illuatungiliuttut ima oqaasertalimmik tusagassiorfinnut nalunaaruteqarput:

“Kitaani Kangianilu, Ikaarsaariarnermi Ataatsimiititaliami illuatungiliuttut Siumut Atassullu naliliipput, Inuit Ataqatigiit Demokraatinik atsioqateqarnerat pissaaneqarniarnerinnarmik tunngaveqartoq, tassami ilisimavarput Demokraatit iluminni annertoorujussuarmik avissaartuuttut, inuiaqatigiinnut toqqissisimananngilluinnartumik.

Suleqatigiilersut Inuit Ataqatigiit, Demokraatit Per Nukaaraq Hansenillu suleqatigiinnissamik atsioqatigiissutaat, Siumut Atassutillu ikkattuararsuartut nalilerpaat.

Isumaqatigiissummi inuussutissarsiutinut, aalisarnermut piniarnermullu tunngasut ikkattuararsuarmik taaneqarput nunaqarfiillu ataatsimilluunniit eqqaaneqaratik, tamanna inuiaqatigiinnut nunaqarfimmiunullu sumiginnaanertut oqaatigisariaqartoq Siumut Atassullu isumaqarput.

Aammattaaq maluginiarneqartariaqarpoq, isumaqatigiissummi Nuuk kisiat annertunerusumik eqqartorneqarmat kommuneqatigilikkagut allat annerusumik eqqaaneqaratik.

Siumut Atassutillu isornarluinnartutut isigivaattaaq, Kitaata Kangianilu ikaarsaariarnermi ataatsimiititaliaani siulittaasussaq Asii Chemnitz Narup pikkorissarnermi pingaaruteqarluinnartumi ilaannakortumik peqataammat, aammattaaq siulittaasup tullissaa Per Berthelsen pikkorissarneq tamakkerlugu peqataanngimmat.

Taamatut siulittaasussat marluk pikkorissarnermi sumiginnaanerat akuerineqarsinnaanngilluinnarpoq suusupaginninnertullu nalilertariaqarluni, tassami peqataannginnerini annaaneqarput paasissutissat pingaaruteqarluinnartut, tassa qinikkat akisussaaffiinut tunngasut inatsisillu pingaaruteqarluinnartut qinikkatut akisussaasutullu ilisimasariaqartut pingaarutillit.

Naggataatigut Siumut Atassutillu apeqquserpaat Inuit Ataqatigiit qineqqusaaramik qulequtarisartik, tassalu ”Naligiimmik inooqqulluta” pissaanermik tigusiniaannarlutik qimarratigineraat? Tassami Ivittuut allaanerusumik pineqarnissaa anguniarlugu suleqatigiit suliniarnertik aallartereermassuk.”

Tusagasiorfinnut nalunaarut Kangia/Kitaani illuatungiliuttut sinnerlugit Martha Abelsenimit Gerth Ignathiussenimillu atsiorneqarsimavoq.

Isumaqatigiissut pillugu KNR-ip nittartagaani oqallinneq uani takuneqarsinnaavoq.

Advertisements

Kangia/Kitaa – aqutsisussat naatsorsuutigineqarsinnaasariaqarput

Featured

Kangia/Kitaani Ikaarsaariarnermut Ataatsimiititaliami suleqatigiit Siumut Atassullu ataatsimeereerlutik sapaammi 27. april 2008 ima nipilimmik tusagassiorfinnut nalunaaruteqarput:

“Kangia/Kitaani Ikaarsaariarnermut Ataatsimiititaliap inissititernissaa pilersaarutit malillugit pissappat tallimanngorpat 2. maj 2008 pisussaavoq.

Inissititernissaq qinigaaffiup sinneranut atuuttussaammat Siumup aamma Atassutip Kangia/Kitaani suleqatigiiffiannit toqqissisimanarineqanngilaq suliluunniit sulineq aallartinneqanngitsoq avissaartuullutik aallartereersunik aqutsisoqalissappat.

Ilisimaneqartutut Siumup aamma Atassutip Kangia/Kitaani suleqatigiiffiat anguniagassatigut aammalu ataatsimiititaliani taasisarnermilu suleqatigiissutissartik qinersineq naammasseqqammiinnartoq Kangia/Kitaani innuttaasunut saqqummiutereerpaat.

Suleqatigiit maluginiarpaat aqutsiniarlutik suleqatigiinnissamik isumaqatigiissuteqartut, Inuit Ataqatigiit, Demokraatit aamma Per Nukaaraq Hansen, manna tikillugu Kangia/Kitaani suleqatigiinnissamut toqqammavissaminnik anguniagassaminnillu innuttaasunut saqqummiussinikuunngitsut, tamanna innuttaasunik sullissilluarnissamut toqqammaviliinngitsoq suleqatigiit naliliivugut.

Ulluni kingullerni suleqatigiit ilaat, Demokraatit, iluminni pissaaneqarniullutillu avissartuuttut, aqutsinissamut toqqammavileeqataatinneqassappata Kangia/Kitaani kommunersuanngornissamut ikaarsaariarnissaq nalorninarluinnartumik nangiarnarluinnartumillu ingerlanneqassaaq, tamanna innuttaasunut toqqissisimananngilaq akuersaarneqarsinnaananilu.

Taamaammat Siumup aamma Atassutip suleqatigiiffianit patajaatsumik isumaqatigiissuteqareerluta aammalu suleqatigiinnissamut toqqammaviliilluareerluta matumuuna naqissuserlugu erseqqissaatigissavarput, aqutsineq patajaatsoq aammalu innuttaasunik sullissinerup pitsaassusianik salliutitsisoq tunngavigalugu suleqatigiinnermik pilersitsiniarluni oqaloqatigiinnerit aallartinneqarnissaannut tamakkiisumik piareersimagatta”

Tusagassiorfinnut nalunaarut Kangia/Kitaani suleqatiinnit Siumumiit Atassummiillu qinikkanit tamanit atsiorneqarsimavoq.

Kangia/Kitaa – Atassut/Siumut

Ullumi sapaammi 13. april 2008 Kangiata/Kitaani kommunimi suleqatigiinnissamut Atassut Siumullu isumaqatigiissuteqarput.

Isumaqatigiissuteqarnermut tunngaviupput partiit pineqartut 8. april 2008 qinersinermut qineqqusaarutigisimasaat.

Nammineq uggoraara amerlanernik peqataaffigineqartumik isumaqatigiissuteqartoqanngimmat, taamatullu aamma 1. januar 2009 kommuninngortussap aqunneqarnerani “piffissami sivikitsuinnarmi maaniittartut” aalajangiisuusumik inissisimalermata. 1. januar 2009-lli tungaanut pisoqarsinnaaqaaq §.-)

Inuit Ataqatigiit, Demokraatit Ivittuunilu kattusseqatigiit isumaqatigiissutaat uani kalaallisut uanilu danskisut aaneqarsinnaavoq.

Kalaaliaraq ataavarli!

Ukiorpassuarni oqaluuserineqareerluni qanittukkut Nuuk illoqarfiup qeqqani nutaarsuarmik kalaalimineerniarfittaartussaavoq (kalaaliaraanngitsumik!), kalaaliminernik neriniartarfilerneqarsinnaasumik!

Kalaaliaraq maanna atuuttoq Nuup oqaluttuarisaaneranut nutaamut ilaalluinnarpoq eriagisariaqarlunilu. Nuummiuusugut, minnerunngitsumillu meeraanermi inuusuttuunermilu piniagassanik assigiinngitsunik tuniniaavigisarsimallugu, erligaarput!

Taamaattumik kalaalimineerniarfimmik nutaamik pilersitsinermut atatillugu qularnaartariaqarpoq Kalaaliaqqap massakkutut aaqqissuussaanermisut atortutigulli, minnerunngitsumik eqqiluisaarnissaq eqqarsaatigalugu, nutarterlugu ingerlaannarnissaa.

Kalaaliaqqap ingerlaannarnissaa qularnaareqataaffigiuk!

Ja til Grønland! Nej til Per!

En af Demokraternes (et parti i Grønland, der har fået sit navn på et meget Demokratisk vis §.-)) kandidater til kommunalbestyrelsen i den kommende storkommune Vest/Øst gør i sit blog sig til talsmand for et nej til grønlandisering.

Et indlæg som jeg desværre må tage afstand fra på det kraftigste! At pågældende kandidat sammenligner forholdene i Grønland med forholdene i den enevældige hersker Mugabes Zimbabwe viser blot at pågældende kandidat er ude og svømme, hvor han ikke kan bunde!

Det er dog også utroligt at man efter blot at være i Nuuk ikke engang et par år kan drage det konklusioner, som pågældende kandidat fremfører. Men den gamle nazistiske tese i.f.m. deres jødeforfølgelserne – gentag løgnen tilstrækkelig mange gange indtil folk tror på den – viser endnu engang sin rigtighed, hvis man altså ikke ved bedre!

Selvfølgelig skal vi i den kommende storkommune ansætte medarbejdere, der har de rigtige kvalifikationer og kompetencer. Det kræver også at vi giver langt flere rent grønlandssprogede mulighed for at oparbejde de rigtige kvalifikationer og kompetencer til også at kunne virke i et flersproget samfund i.s.f. hele tiden at hente wannabee-naalakakker udefra. Grønlandisering? Nej! Udnyttelse af vores egne resourcer? Ja!

Nej til racisme og Mugabe! For en storkommune for alle!

Nuuk nuan’, Tasiilaq alianaak!

Qujanartumik internettip nassaarineqarneratigut nunarsuatsinni nunatsinnilu pisunik pineri malillugit malinnaasinnaalersimavugut. Malinnaavigineqarsinnaasut ilagaat webcamit, tassa internettimi sumiiffinni assigiinngitsunit sarsuatitat, ilaatigut massakkorpiaq silap qanoq inneranik takutitsisinnaasut.

Nuannertarmata alakkartarlugit kommunerujussuanngortussami Kitaa/Tunumi webcamit uku alakkaqqussavakka:

Hendriks webcam i Tasiilaq

 Nuummi Radiup Qaqqaaniit Tuapannguit tungaannut

Uggornaraluartumik Nuuk Kommuniata nittartagaani webcamimut allanut ingerlaqqiffissat quppernerup nutarterneranut atatillugu katassimannguatsiaramik. Iluarsippata ingerlaqqiffissaliiumaarpunga. Uaniittussaapput.

Kommunerujussuarmik suli massakkornit annertunerusumik internet ataatsimuulersitsisinnaammat siunissami kommunerujussuarmi illoqarfinnit nunaqarfinniillu tamanit kommunit allaffiinit ajornanngitsumik webcamiliisoqarsinnaammat tamanna qularnaarniarumaarpara.

Ittoqqortoormiit – Siumut!

Kommunerujussuanngortussami Kitaa/Tunumi sullissinerup pitsaanerulerneranik misigisaqaqqaartussat qularnanngitsumik tassaassapput maanna Ittoqqortoormiit kommunermiut.

Nunatta ineriartornerani Ittoqqortoormiit missukutaajuarsimapput maannalu periarfissaqalerpugut tamatuma ilorraap tungaanut saatinneqarnissaanut, aamma kommunerujussuarmut tamarmut iluaqutaasussamik.

Kommunerujussuanngornikkut pissutissaqalissaagut ineriartornerup Nuup avataanut aamma siammarnissaanut, taamalu taakku najugaqarfigissalugit kajungernarnerulersillugit.

Ittoqqortoormiini ineriartortitsinissamut periarfissarpassuaqarpoq maanna atorluarneqanngitsunik. Piniarneq eqqarsaatigiinnarlugu piniartut pisaminnik tunisinissaminnut killerujussuarmik periarfissaqarput tunitsiviup qerititsiviata aseroqqajaanerujussua pissutigalugu. Ajornartorsiut taanna piaartumik iluarsineqartariaqarpoq kommunerujussuup peqataaneratigut, aamma umimmannik timmissanillu tunisisarsinnaaneq eqqarsaatigalugu.

Tunu takornariaqarnikkut ineriartortitsivigissallugu periarfissanik qalaarpoq, tamatumanilu aamma Ittoqqortoormiit periarfissaqarluarlutik nunatta avannaarsuani eqqissisimatitsivimmut takornariaqarnikkut aallaaviunermigut. Tamatumunngalu atatillugu takornarianik sullissinnermut atatillugu pisariaqartitat pigineqalernissaat qularnaartariaqarpoq.

Tassunga aamma ilaasariaqarpoq Nerleriit Inaanni mittarfiup mittarfimmik Illoqqortoormiinut qaninnerusumik pilersitsinissap piviusumik sulissutigineqalernissaa. Missingerneqareerpoq ujaraaqqanik qallikkamik mittarfik 20 mill. kr.-it inorlugit akilimmik suliarineqarsinnaasoq, aningaasallu pineqartut kommunerujussuup iluani nassaarineqarsinnaareeerlutik.

Nuup avataani ineriartortitsinissaq pisariaqarpoq, tamannalu aatsaat qularnaarneqarsinnaavoq kommunerujussuaq tamaat isigalugu suliaqarsinnaasunik kommunerujussuanngortussami aqutsisuni ilaasortaqarpat!

Ittoqqortoormiit – Siumut!