Kangia/Kitaa – Atassut/Siumut

Ullumi sapaammi 13. april 2008 Kangiata/Kitaani kommunimi suleqatigiinnissamut Atassut Siumullu isumaqatigiissuteqarput.

Isumaqatigiissuteqarnermut tunngaviupput partiit pineqartut 8. april 2008 qinersinermut qineqqusaarutigisimasaat.

Nammineq uggoraara amerlanernik peqataaffigineqartumik isumaqatigiissuteqartoqanngimmat, taamatullu aamma 1. januar 2009 kommuninngortussap aqunneqarnerani “piffissami sivikitsuinnarmi maaniittartut” aalajangiisuusumik inissisimalermata. 1. januar 2009-lli tungaanut pisoqarsinnaaqaaq §.-)

Inuit Ataqatigiit, Demokraatit Ivittuunilu kattusseqatigiit isumaqatigiissutaat uani kalaallisut uanilu danskisut aaneqarsinnaavoq.

Advertisements

Kalaaliaraq ataavarli!

Ukiorpassuarni oqaluuserineqareerluni qanittukkut Nuuk illoqarfiup qeqqani nutaarsuarmik kalaalimineerniarfittaartussaavoq (kalaaliaraanngitsumik!), kalaaliminernik neriniartarfilerneqarsinnaasumik!

Kalaaliaraq maanna atuuttoq Nuup oqaluttuarisaaneranut nutaamut ilaalluinnarpoq eriagisariaqarlunilu. Nuummiuusugut, minnerunngitsumillu meeraanermi inuusuttuunermilu piniagassanik assigiinngitsunik tuniniaavigisarsimallugu, erligaarput!

Taamaattumik kalaalimineerniarfimmik nutaamik pilersitsinermut atatillugu qularnaartariaqarpoq Kalaaliaqqap massakkutut aaqqissuussaanermisut atortutigulli, minnerunngitsumik eqqiluisaarnissaq eqqarsaatigalugu, nutarterlugu ingerlaannarnissaa.

Kalaaliaqqap ingerlaannarnissaa qularnaareqataaffigiuk!

Ja til Grønland! Nej til Per!

En af Demokraternes (et parti i Grønland, der har fået sit navn på et meget Demokratisk vis §.-)) kandidater til kommunalbestyrelsen i den kommende storkommune Vest/Øst gør i sit blog sig til talsmand for et nej til grønlandisering.

Et indlæg som jeg desværre må tage afstand fra på det kraftigste! At pågældende kandidat sammenligner forholdene i Grønland med forholdene i den enevældige hersker Mugabes Zimbabwe viser blot at pågældende kandidat er ude og svømme, hvor han ikke kan bunde!

Det er dog også utroligt at man efter blot at være i Nuuk ikke engang et par år kan drage det konklusioner, som pågældende kandidat fremfører. Men den gamle nazistiske tese i.f.m. deres jødeforfølgelserne – gentag løgnen tilstrækkelig mange gange indtil folk tror på den – viser endnu engang sin rigtighed, hvis man altså ikke ved bedre!

Selvfølgelig skal vi i den kommende storkommune ansætte medarbejdere, der har de rigtige kvalifikationer og kompetencer. Det kræver også at vi giver langt flere rent grønlandssprogede mulighed for at oparbejde de rigtige kvalifikationer og kompetencer til også at kunne virke i et flersproget samfund i.s.f. hele tiden at hente wannabee-naalakakker udefra. Grønlandisering? Nej! Udnyttelse af vores egne resourcer? Ja!

Nej til racisme og Mugabe! For en storkommune for alle!

Nuuk nuan’, Tasiilaq alianaak!

Qujanartumik internettip nassaarineqarneratigut nunarsuatsinni nunatsinnilu pisunik pineri malillugit malinnaasinnaalersimavugut. Malinnaavigineqarsinnaasut ilagaat webcamit, tassa internettimi sumiiffinni assigiinngitsunit sarsuatitat, ilaatigut massakkorpiaq silap qanoq inneranik takutitsisinnaasut.

Nuannertarmata alakkartarlugit kommunerujussuanngortussami Kitaa/Tunumi webcamit uku alakkaqqussavakka:

Hendriks webcam i Tasiilaq

 Nuummi Radiup Qaqqaaniit Tuapannguit tungaannut

Uggornaraluartumik Nuuk Kommuniata nittartagaani webcamimut allanut ingerlaqqiffissat quppernerup nutarterneranut atatillugu katassimannguatsiaramik. Iluarsippata ingerlaqqiffissaliiumaarpunga. Uaniittussaapput.

Kommunerujussuarmik suli massakkornit annertunerusumik internet ataatsimuulersitsisinnaammat siunissami kommunerujussuarmi illoqarfinnit nunaqarfinniillu tamanit kommunit allaffiinit ajornanngitsumik webcamiliisoqarsinnaammat tamanna qularnaarniarumaarpara.

Ittoqqortoormiit – Siumut!

Kommunerujussuanngortussami Kitaa/Tunumi sullissinerup pitsaanerulerneranik misigisaqaqqaartussat qularnanngitsumik tassaassapput maanna Ittoqqortoormiit kommunermiut.

Nunatta ineriartornerani Ittoqqortoormiit missukutaajuarsimapput maannalu periarfissaqalerpugut tamatuma ilorraap tungaanut saatinneqarnissaanut, aamma kommunerujussuarmut tamarmut iluaqutaasussamik.

Kommunerujussuanngornikkut pissutissaqalissaagut ineriartornerup Nuup avataanut aamma siammarnissaanut, taamalu taakku najugaqarfigissalugit kajungernarnerulersillugit.

Ittoqqortoormiini ineriartortitsinissamut periarfissarpassuaqarpoq maanna atorluarneqanngitsunik. Piniarneq eqqarsaatigiinnarlugu piniartut pisaminnik tunisinissaminnut killerujussuarmik periarfissaqarput tunitsiviup qerititsiviata aseroqqajaanerujussua pissutigalugu. Ajornartorsiut taanna piaartumik iluarsineqartariaqarpoq kommunerujussuup peqataaneratigut, aamma umimmannik timmissanillu tunisisarsinnaaneq eqqarsaatigalugu.

Tunu takornariaqarnikkut ineriartortitsivigissallugu periarfissanik qalaarpoq, tamatumanilu aamma Ittoqqortoormiit periarfissaqarluarlutik nunatta avannaarsuani eqqissisimatitsivimmut takornariaqarnikkut aallaaviunermigut. Tamatumunngalu atatillugu takornarianik sullissinnermut atatillugu pisariaqartitat pigineqalernissaat qularnaartariaqarpoq.

Tassunga aamma ilaasariaqarpoq Nerleriit Inaanni mittarfiup mittarfimmik Illoqqortoormiinut qaninnerusumik pilersitsinissap piviusumik sulissutigineqalernissaa. Missingerneqareerpoq ujaraaqqanik qallikkamik mittarfik 20 mill. kr.-it inorlugit akilimmik suliarineqarsinnaasoq, aningaasallu pineqartut kommunerujussuup iluani nassaarineqarsinnaareeerlutik.

Nuup avataani ineriartortitsinissaq pisariaqarpoq, tamannalu aatsaat qularnaarneqarsinnaavoq kommunerujussuaq tamaat isigalugu suliaqarsinnaasunik kommunerujussuanngortussami aqutsisuni ilaasortaqarpat!

Ittoqqortoormiit – Siumut!

Nunaqarfiit ataavarlit!

IA-p siulittaasorisimasaa IA-p nittartagaani bloggimini ”aappaluttumi” (qernertunngornikumi! – qanormi taassagaluaraanni allaat naalakkersuisugut silaqarluannginnerarlugit allattalersimammat – Naalakkersuisut silaqassutsikkut anguneq ajornartut) nunaqarfiit nappaqqillugit, pissaaneq nunaqarfinnut siusinnerusukkunngooq oqarluartaarutaasarsimasut illaruaatigalugit marsip sisamaani 2008 ilanngussaqarpoq – Anersaakkut piumassusikissuseq 2008.

Ilaalaannguasik, tupinnassaqaaq matuma kingorna suli nunatsinni isorliunerusuni nunaqarfinnilu IA-qassappat §.-) saqqummiussaami suli parteeqataanit illuatungilerneqanngimmat.

Inuiattut namminiilersinnaannginnatta inuit tamaasa Nuummut katersorlugit siunissarpullu Nuummiigani illoqarfinni allaniillunilu nunaqarfinniimmat kommunerujussuanngornissamilu nunaqarfiit inuiaqatigiit ineriartornerannut misigisimallutik unigatik ingerlanissaat qularnaartariaqarmat Kitaata/Tunup kommunerujussuassaani Nuup kommuniata nunaqarfinni aqutsisunut namminneq atugassaannik aningaasanik aalajangersimasunik amerlassusilinnik atugassiisarnera kommunerujussuassami nunaqarfinnut tamanut atugassanngortinneqartariaqarpoq!

Ilisimatitsissutigineqassaaq Kapisilinni aqutsisut namminneq atugassaminnik millioninik ataatsinik Qeqertarsuatsiaanilu aqutsisunut millioninik marlunnik namminneq siunertanut aalajangersimasunut atorsinnaasaminnik 2008-mi aningaasaliivigineqarmata. Aaqqissuussineq kommunerujussuarmi nunaqarfinnut tamanut atuutilertariaqarpoq! Tamanna aamma isumaqarpoq nunaqarfinni aningaasat atorneqarnissaannut akisussaasunik qinikkanik suli aqutsisoqartuassasoq!

Nunaqarfiit ataavarlit!

Internet – innuttaasut oqartussaaqataanerat!

Internettip naalakkersuinermik suliaqarnermi innuttaasullu akornanni oqallinnermut qanoq atorneqarsinnaanera sapaammi 30. marts Nuummi Ukaliusap Atuarfiata  kantiinaani qinersisartunik ataatsimiisitsinermi erseqqilluinnartumik saqqummersinneqarpoq partiit ilisaritereernerisa kingorna partiit sammineranni akileraartarnermut tunngasut, taamatullu aamma Inatsisartunut ilaasortarpassuit kommunerujussuanngornissamut qinigassanngortinnerat annertuumik sammineqarmata matumani oqallissaarutitut saqqummiussakka tunngavigalugit.

Maluginiarnerpaavara marloqiusanik qinigaaffeqartarneq pillugu Inatsisartunut ilaasortat imminnut illersornerat, piumassuseqaraannigooq tamaasa ataatsikkut ingerlanneqarsinnaammata, namminneq aalajangigassarigitsik il.il.

Imatut oqaannarlanga – ilissiuna qinersisartut tamanna aalajangigassarigissi!

Uggornaraluartumik ulloq taanna qineqqusaartunut ilaanngilanga, taamaattumik qilanaaqaanga qinersisartunik ataatsimiisitsinissanut aggersunut.