Ja til Grønland! Nej til Per!

En af Demokraternes (et parti i Grønland, der har fået sit navn på et meget Demokratisk vis §.-)) kandidater til kommunalbestyrelsen i den kommende storkommune Vest/Øst gør i sit blog sig til talsmand for et nej til grønlandisering.

Et indlæg som jeg desværre må tage afstand fra på det kraftigste! At pågældende kandidat sammenligner forholdene i Grønland med forholdene i den enevældige hersker Mugabes Zimbabwe viser blot at pågældende kandidat er ude og svømme, hvor han ikke kan bunde!

Det er dog også utroligt at man efter blot at være i Nuuk ikke engang et par år kan drage det konklusioner, som pågældende kandidat fremfører. Men den gamle nazistiske tese i.f.m. deres jødeforfølgelserne – gentag løgnen tilstrækkelig mange gange indtil folk tror på den – viser endnu engang sin rigtighed, hvis man altså ikke ved bedre!

Selvfølgelig skal vi i den kommende storkommune ansætte medarbejdere, der har de rigtige kvalifikationer og kompetencer. Det kræver også at vi giver langt flere rent grønlandssprogede mulighed for at oparbejde de rigtige kvalifikationer og kompetencer til også at kunne virke i et flersproget samfund i.s.f. hele tiden at hente wannabee-naalakakker udefra. Grønlandisering? Nej! Udnyttelse af vores egne resourcer? Ja!

Nej til racisme og Mugabe! For en storkommune for alle!

Advertisements